Proiecte 2017

Luni, 12 Septembrie 2016

Planul de activitate pentru 2017

1. Modernizare drumuri de interes local în comuna Asău, Județul Bacău.

Contract de finantare nr. C0720RM00011510400140/16.09.2016 încheiat cu AGENTIA PENTRU FINANTAREA INVESTITIILOR RURALE - ROMÂNIA.

2. „Lucrari de Constructie a Infrastructurii de Prevenire şi Protectie Impotriva Inundatiilor pe Paraul Bânţu” în Comuna Asău, Sat Lunca Asău, Județul Bacău.

Acest proiect se va derula prin fonduri Europene prin GAL Valea Muntelui.

3. „Lucrări de Reabilitare Apărări  de Maluri cu Gabioane în Zonele Calamitate pe Drumul Comunal DC 146 de la Km 0+000-6+000, Sat Asău-Apa Asău” în Comuna Asău, Judeţul Bacău.

în următoarele puncte:

  1. Zona Pod Bobiceni în aval partea dreaptă tehnologică a pârâului Asău.
  2. Zona fostă Punte hidrologică în aval partea dreaptă tehnologică a pârâului Asău.
  3. Zona fostă Punte hidrologică în amonte partea dreaptă tehnologică a pârâului Asău.
  4. Zonă Strâmtura Berea partea stângă tehnologică a pârâului Asău.

Fonduri de la Bugetul Local.

4. Lucrărilor de întreţinere la obiectivul „Reţea de alimentare cu apă potabilă a comunei Asău” judeţul Bacău. Fonduri de la Bugetul Local. 

5. „Regularizare albie Pârâu Tulburea, zona Petrosu” în Sat Păltiniş, Comuna Asău,  Județul Bacău. Fonduri de la Bugetul Local. 

6. Decolmatare Pârâu Asău, zona Pod Bartea” în Sat Apa Asău, Comuna Asău,  Județul Bacău. Fonduri de la Bugetul Local. 

7. „Amenajare teren de sport la şcoala Gimnazială Asău – corp nou” în comuna Asău, sat Asău, judetul Bacau. Fonduri de la Bugetul Local.

8. „Amenajare loc de joacă pentru copii” în comuna Asău, sat Apa Asău, punctul Bartea, judeţul Bacău. Fonduri de la Bugetul Local.