Compartiment juridic, relații publice, stare civilă, arhivă