Analiza S.W.O.T a localității

Luni, 12 Septembrie 2016

INFRASTRUCTURĂ

Puncte tari:
 • deschiderea autorităţii locale pentru atragere de fonduri în domeniul infrastructurii
 • existenţa reţelei de alimentare cu apă pe o lungime de 8 km
Oportunități:
 • programe de finantare europeana în domeniul infrastructurii
 • surse de finantare guvernamentale

 

ECONOMIE/TURISM/CULTURĂ/SPORT

Puncte tari:
 • deschiderea autorităţilor locale pentru sprijinirea investitorilor
 • potenţial turistic şi agro-turistic deosebit 
 • numar mare de tineri
Oportunități:
 • reconversia unor capacităţi, în special agricole, spre arii de productivitate adaptate condiţiilor locale
 • disponibilitatea autorităţilor locale de a încheia relaţii de parteneriat cu investitori locali sau străini

 

MEDIUL ÎNCONJURĂTOR

Puncte tari:
 • eforturi ale autorităţilor locale de aplicare riguroasă a legislatiei privind protecţia mediului 
Oportunități:
 • utilizarea programelor UE destinate reabilitării condiţiilor de mediu din mediu rural
 • extinderea colaborării şi implicarea organizaţiilor neguvernamentale şi a scolilor în programe comune de educaţie ecologică
 

EDUCAŢIE

Puncte tari:
 • cadre didactice pregătite şi calificate în şcoli
Oportunități:
 • programe de finanţare în domeniul educaţional
 

AUTORITATEA PUBLICĂ

Puncte tari:
 • este percepută o îmbunătăţire a comunicării cetaţenilor cu autoritatea locală
 • acces la mijloace de informare: presa, telefon, internet
 • transparenta
Oportunități:
 • programe de instruire privind angajaţii administraţiei publice locale
 • existenţa unor programe naţionale şi internaţionale pentru dezvoltarea capacităţii administraţiei publice locale şi a serviciilor publice
 • deschiderea spre modernizare a administraţiei publice locale