Cadrul geografic

Luni, 12 Septembrie 2016

Pe valea mijlocie a Trotuşului, la poalele munţilor Ciucului şi Tarcăului din Carpaţii Orientali, la capătul de apus al Depresiunii Dărmăneşti-Comăneşti, se află asezată comuna Asău.

Strajuită de o parte şi de alta de munţi înalţi, situată într-o regiune sub-alpină însorita şi ozonată puternic, prin relieful ei şi decorul montan veşnic verde şi cerul sau liniştitor, cu răsărituri şi apusuri de soare admirabile, comuna Asău prezintă privelişti din cele mai încântătoare.

Comuna Asău este asezată în partea de vest a judetului Bacău, la o distanţa de 63 km de orasul Bacău, la 25 km de oraşul Tg. Ocna, la 6 km de oraşul Comăneşti.

Hotarele comunei au suferit modificări în trecutul istoriei în urma împărţirii administrative, astfel că astăzi Asăul are următoarele hotare: la Est se mărgineşte cu Comunele Tazlău, Zemeş şi Municipiul Moineşti, hotar delimitat de obcina munţilor Geamăna, Rotundu, şi Tajbuga; la Sud de Oraşul Comăneşti, hotar fixat la "Podul Mitache" şi înspre suburbia Lăoaia delimitat de apa Trotuşlui până la Ciobănuş, pe culmea munţilor Lopos se mărgineşte cu Oraşul Dărmăneşti; înspre Vest cu Comunele Agăş şi Brusturoasa prin obcina munţilor Muncel şi Aluniş, Preotesei, Răzvan, Socer şi Balint şi Comuna Ciucsângeorgiu din judeţul Harghita iar la Nord se mărgineşte cu Comuna Tarcău din judeţul Neamţ având ca hotar obcina munţilor Balint şi Păltiniş.

Coordonatele geografice ale comunei Asău sunt: 47,5 grade latitudine nordică şi 25,26 grade longitudine estică, având în vatra satului Asău o altitudine de 560 m, iar în ansamblu între 351 m şi 1523 m.

Satele componente ale comunei Asău, sunt: Asău, Lunca Asău, Apa Asău, Păltiniş, Straja şi Ciobanuş.

 

Suprafaţa comunei

Se întinde spre nord pe o lungime de aproape 40 km, de o parte şi de alta a apei Asăului, respectiv de-a lungul drumului comunal DC 146 cu o lungime de 14,951 Km, continuându-se cu drum forestier spre izvoarele pârâului Asău respectiv spre hotarul comunei Tarcău,  iar spre sud pe o lăţime de 8 km, de o parte şi de alta a drumului judeţean DJ 116B respectiv şoselei naţionale DN 12A ce fac legătura între Oraşul Comăneşti şi Comuna Agăş.

Ca mărime teritorială, comuna se întinde pe o suprafaţă de 30.745 ha, astfel:

 Agricol

arabil: 110,77 ha

păşuni, fâneţe: 2401 ha

 

Neagricol

păduri: 27.059 ha

ape: 170 ha

drumuri: 78 ha

curţi construcţii: 312,23

neproductiv: 614 ha

 

Intravilan: 497 ha

Extravilan: 30.248 ha