Sănătate și protecție socială

Luni, 12 Septembrie 2016

În Comuna Asău funcţionează 2 cabinete medicale-medicina de familie, un cabinet stomatologic şi două farmacii.

Asistenţa socială presupune un ansamblu complex de măsuri şi acţiuni realizate pentru a răspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii şi depăşirii unor situaţii de dificultate, vulnerabilitate sau dependenţa pentru prevenirea autonomiei şi protecţiei persoanei, pentru prevenirea marginalizării şi excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale şi în scopul creşterii calităţii vieţii. Pe plan local, rezultatele obţinute în domeniul asistenţei sociale sunt bune, urmărindu-se cu prioritate ca toate cazurile să fie rezolvate la nivelul Primăriei Asău prin Compartimentul de Asistenţă Socială, fără a depăsi termenele legale de soluţionare a petiţilor. 

Primăria Asău se preocupă că în preajma sărbătorilor religioase, prin atragerea de sponsorizări şi din alte surse legal constituite, să ofere un sprijin material familiilor aflate în dificultate.