Clima

Temperatura din bazinul Dărâmăneşti-Comăneşti se caracterizeză printr-un regim moderat al oscilaţiilor temperaturii aerului, prin amplitudini termice medii anuale cuprinse între 18-20 grade. E o zonaă cu contraste de temperatură destul de mici, precipitaţii abundente chiar şi în perioadele secetoase. Umiditatea aerului fiind între 80-90%.

Ocolul Silvic Comăneşti înregistrează cea mai scăzută temperaturăîn iarna anului 1940 de -27 grade, iar cea mai ridicată a fost în august 1946 de +37 grade.

Regimul eolian-precipitaţiile
Iernile lungi şi aspre se caracterizează cu precipitaţii bogate sub formă de zăpadă şi ploaie. Primăvara cad în medie 183 mm, vara 290 mm, toamna 132 mm, iarna 90 mm. Ploi cu caracter torenţial se semnalează mai rar, vara în lunile Iunie şi Iulie, având loc sub forma de averse însoţite de descărcări electrice, localizate mai ales la obârsia apelor Asău şi Comăneşti. În general se poate spune că precipitaţiile atmosferice sunt suficiente.

Comuna noastră a înregistrat inundaţii deosebite în anii 1888, 1941, 2005, 2006, zăpada abundentă în iarna anulu în 1952, iar seceta în anul 1946.

Un alt aspect al circulaţiei atmosferice la munte este acela al vânturilor feonice, iar în părţile munţilor nostri bate vântul dinspre Nemira.
Vântul predominant este cel din N-V. Direcţia vânturilor variază deobicei şi după anotimpuri, asfel: iarna bat vânturile de N-V şi N; primăvara bat vânturile de S-E şi S, deasemeni şi vara, iar toamna cele din S-V şi N-V. Apariţia norilor cumuliformi este legată de circulaţia brizelor.