Cultură și învățământ

Luni, 12 Septembrie 2016

În comuna Asău functionează următoarele unităţi  de învăţământ:

Nr. Crt.

Denumirea Unităţii Şcolare

Adresa

Înv. de stat/înv. particular

Niveluri de învăţământ şcolarizate

Dotări utilităţi

Stare

1

Şcoala Gimnazială

Comuna Asău

Înv. De Stat

Preşcolar

Primar

Gimnazial

Încălzire centrală,

Apă curentă,

Grupuri sanitare.

Bună

2

Şcoala Gimnazială Nr. 1

Sat Apa Asău, Comuna Asău

Înv. De Stat

Preşcolar

Primar

Gimnazial

Încălzire centrală,

Apă curentă,

Grupuri sanitare.

Bună

3

Gradinita Cu Program Normal

Sat Ciobănuş, Comuna Asău

Înv. De Stat

Preşcolar

 

Încălzire sobe,

Apă curentă,

Grupuri sanitare.

Bună

4

Grădiniţa cu Program Normal Nr. 2

Sat Apa Asău, Comuna Asău

Înv. De Stat

Preşcolar

Încălzire cu sobe,

Apă curentă,

Grupuri sanitare.

Bună

5

Grădiniţa Cu Program Normal

Sat Păltiniş, Comuna Asău

Înv. De Stat

Preşcolar

Încălzire cu sobe,

 

Bună

Transportul elevilor la Şcoala Gimnazială Nr. 1 este asigurat cu microbuzul şcolar din dotarea Comunei Asău.Comuna Asău nu dispune de un cămin cultural, deşi în comună se păstrează datinile şi obiceiurile în special cele pentru sărbătorile de iarnă: Pluguşorul, Banda lui Bujor, Urşii etc. Portul naţional este cel mocănesc, al oamenilor de munte cu influenţe ardeleneşti.

În comuna Asău funcţionează următoarele instituţii religioase:

Biserici pe rit nou:

Biserica ortodoxă sat Asău,

Biserica ortodoxă sat Lunca Asău,

Biserica ortodoxă sat Ciobănuş,

Biserica ortodoxă sat Apa Asău, punctul Bartea,

Biserica ortodoxă sat Păltiniş.

Biserici pe rit vechi:

Biserica ortodoxă sat Apa Asău, punctul pârâul Soci,

Schit pe rit vechi:

Schitul Sf. Pantelimon, sat Păltiniş, punctul Isvor.

Biserica din satul Asãu

Desigur că, din cele mai vechi timpuri, oamenii şi-au clădit lăcaşuri de închinăciune, dar acestea fiind construite din lemn nu au putut rezista veacurilor pentru ca să ajungă drept mărturie până azi. Existenţa în inventarul bisericii Asău a unui clopot vechi, având imprimat pe el anul 1481, ne este un marele indiciu că pe vremea lui Ştefan cel Mare, satul Asău avea deja bisericuţa lui, aşezată în cimitirul satului, care este şi el foarte vechi. O monedă veche, găsită într-un mormânt din acest cimitir, este datată din anul 1722. Se confirmă existenţa în satul Asău a unei biserici din lemn zidită în anul 1790. Biserica are hramul‚ "Pogorârea Sfântului Duh". Pisania de deasupra uşii de la intrarea în biserică scrisă cu litere săpate în piatră are următorul cuprins: "această sfântă biserică s-a zidit din nou, cu cheltuiala parohienilor, bugetului şi subscripţiei...1892". Biserica este construită din piatră, adusă de la Apa-Asăului, iar la zidire au participat meşteri italieni, fiind o construcţie solidă cu ziduri de peste 1 m grosime. Pictura murală a bisericii, pictată în ulei, este executată în anul 1911 de către Pavlu. Icoanele murale sunt încadrate de chenare pe motive naţionale, iar restul pereţilor completat cu imitaţie de marmură. Absida altarului este semicirculară, având doua firide, una în dreapta cu uşa de fier, spre ieşire, iar alta în stânga la proscomidie.

Biserica din Lunca-Asău

Înaintea bisericii din actule, se menţionează că la Lunca-Asău a existat o bisericută din lemn, clădită în anul 1750 de către monarhul Vasile Bânţu, având regim de mânăstire. Biserica actulă este zidită în anul 1813, de către călugării veniţi de la mânăstirea Bistriţa-Neamţ prin ostenela vătafului Vasile Bânţu precum reiese din pisania ce se afla în peretele pritvorului, unde scrie cu litere chirilice, asfel: "Această biserică unde se prăznuieste hramul Sf. Adormiri a Născătoarei de Dumnezeu, s-a făcut prin ostenela vatafului, şi a preotului de Odobeşti, în zilele prea Înălţatului domn Scarlat Alexandru Călimah, voievod ani de la întemeierea lumii 73321, iar de la Hristos 1813". Biserica este construită din piatra de carieră şi de râu, inclusiv bolţile interioare şi tirla, piatra fiind adusă de la Starja. Având ziduri groase de 1 m, biserica este construită în stilul tradiţional moldovenesc, având forma de cruce. Pictura este executată în frescă, stil bizantin, în anul 1962 de către pictorul Andrei Răilenu din Bucureşti, iar catapeteasma ce datează din 1870 e frumos sculptată cu frunze şi flori şi pictată în stil neobizantin. Acoperisul din draniţă a fost acoperit cu tablă în anul 1969.

Biserica din Apa Asău
Biserica este zidită din piatră de râu, cu un zid gros de cca 1 m, în stil moldovenesc, asemănătoare cu biserica din Lunca Asău, tot în formă de cruce. În turla sunt aşezate două clopote, iar sub turla o cameră îngustă, probabil al unui monah ce avea misiunea să tragă
clopotele. Pictura este executată în frescă, stil bizantin, în anul 1962, iar catapeteasma datează din anul 1870 e sculptată cu frunze şi flori şi pictată în stil neobizantin. În biserică sunt adăpostite obiecte de valoare istorică: un triod din anul 1781 tipărit la Viena şi o psaltire din anul 1784 tipărită la Iaşi.

Biserica Ciobănuş-Straja

Parohia Ciobănuş – Straja a luat fiinţă prin Decizia Nr. 3222 din 29 septembrie 1995, a Episcopiei Romanului şi Huşilor, Numele ei provine de la cele două sate, care au fost desprinse din două  parohii - ASĂU şi GOIOASA,  la dorinţa credincioşilor manifestată încă din 1990 şi materializată în 1995, prin Decizia10377 a Secretariatului de Stat pentru Culte. Până în anii “80 în apropierea actualei biserici a fost un cimitir al eroilor din cel de-al doilea război mondial. Numele parohiei este legat de faptul că mulți locuitori au fost preocupați de păstorit, iar unii au fost străjeri la frontiera Moldovei în timpul epocii ştefaniene. Parohia înființată în anul 1995, avea ca patrimoniu un teren de cca 8000 mp, dat în concesiune de la Consiliul Local Asău.  Pe acest teren, s-a ridicat o Biserică nouă, în satul Ciobănuş, în perioada 1997-2007, piatra de temelie fiind pusă de vrednicul de pomenire P.S.EFTIMIE la data de 7 mai 1997. Biserica este zidită în stil ștefanian, având 22 m lungime şi 8 m lăţime la abside, 21,80 m înălţimea turlei pe pronaos, structura de zidărie cărămidă plină cu beton armat cu fier rezistent la cutremur pe Richter, scara 8. Clopotnița de lemn are dimensiunile 3-3-10 m. Pictura este în curs de realizare începând cu 2008, în tehnica fresco, de către pictor LIVIA LICHI-PAVEL cat.II. Obiecte vechi de cult sunt: un clopot de la Parohia Goioasa-transfer patrimonial şi o PSALTIRE din 1913 donată de enoriașa Mihalcea Antonia.

Biserica Păltiniş

Parohia Păltiniş, din punct de vedere administrativ, deserveşte comunitatea creştinilor ortodocşi din satul cu acelaşi nume situat în comuna Asău, judeţul Bacău. Din punct de vedere administrativ - bisericesc ea aparţine de Protoieria Moineşti, parte integrantă a Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului. Locul destinat construirii viitoarei biserici a fost atribuit de Primăria comunei Asău prin decizia nr. 7 din 5 martie 1991, proiectul bisericii fiind întocmit de către domnii ingineri proiectanţi: Dobreanu Dan şi Bănică Tiberiu. Slujba de sfinţire a locului bisericii a fost oficiată cu binecuvântarea Preasfinţitului Eftimie Luca, de către  Preasfinţitul Ioachim Vasluianul, episcop vicar al Episcopiei Romanului. Tot atunci s-a stabilit ca hramul acestei biserici să fie sărbătorit pe 6 august, la Schimbarea la Faţă a Domnului. Biserica este costruită în plan treflat cu o singură turlă în zona naosului, având următoarele dimensiuni: lungimea 18 metri, lăţimea 10 metri, iar înălţimea de 22 metri. Materialele folosite la ridicarea zidurilor au fost cărămida, betonul armat şi bolţarii din BCA. La acoperirea bisericii s-a folosit tablă zincată. Pe acoperiş au fost ridicate un număr de 5 sfinte cruci confecţioante din inox. Pictura bisericii a fost realizată între anii  2008 – 2012 cu binecuvântarea Preasfinţitului Ioachim Băcăuanul, vicar al Episcopiei Romanului, în tehnica fresco, de către domnul Roşcan Aurel, după un proiect  realizat de către doamna pictor bisericesc Ardeleanu Ecaterina. Catapeteasma bisericii, din lemn masiv de stejar sculptat, a fost executată de către meşteri populari din zona Mănăstirii Neamţ.