Atribuții

PRINCIPALELE ATRIBUȚII ALE VICEPRIMARULUI PE BAZA LEGII 215/2001

Art. 57. - (2) Viceprimarul este subordonat primarului şi înlocuitorul de drept al acestuia, care îi poate delega atribuţiile sale.
(3) Viceprimarul este ales cu votul majorităţii consilierilor locali în funcţie, din rândul membrilor acestuia.