Infrastructura

Luni, 12 Septembrie 2016

Calea ferată care trece prin comuna Asău, cu staţie în localitatea Ciobănus, este o linie secundară Adjud-Ciceu, care leagă două magistrale: CF 500 Bucureşti - Suceava şi 300 Bucuresti - Braşov - Sibiu.

Drumul naţional face legătura între localităţile comunei Asău: Straja, Ciobănus cu localitatea Comăneşti şi comuna Agăş, având o lungime de cca 5,6 km. Are două benzi de circulaţie, iar suprastructura este din beton asfaltic.

Drumul judeţean 116 B trece prin satele Lunca Asău, Asău şi Straja, face legătura cu oraşul Comăneşti, având o lungime de cca. 6,22 km având o suprastuctură din beton asfaltic.

Drumul comunal DC 146 strabate satele Asău, Apa Asău şi Păltiniş, având o lungime de 14,951 Km, cu o suprastructură din beton asfaltic pe o lungime de 10,200 Km (satele Asău şi Apa Asău), iar restul este este amenajat cu piatră şi balast mărunt de râu (satul Păltiniş).

Reţeaua de drumuri săteşti însumează 52,641 km, acestea fiind din pământ şi unele amenajate cu material pietros şi balast.

Există reţea de alimentare cu apă în localităţile Asău, Ciobănuş, Straja şi Lunca Asău, având o lungime de 15 km şi dispunând de un bazin de înmagazinare de 250 mc. Operatorul de apã este Consiliul Local Asău. Comuna Asău nu dispune de reţea de canalizare. În comuna Asãu nu există un sistem centralizat al evacuării şi tratării apelor uzate, menajere sau pluviale.

Populaţia foloseşte latrine cu bazine vidanjabile, iar apele pluviale se scurg prin rigole şi şanturi către pârâie şi apoi, în Trotuş. În comună nu există reţea de gaz metan. Încalzirea locuintelor în Asău se rezolvă în prezent cu sobe cu lemne. Prepararea hranei se realizează în majoritate cu aragaze cu butelie pe gaz lichefiat pe perioada de vară şi sobă cu plită pe lemne iarna.

În prezent, comuna Asău este traversată parţial (în extravilan) de o line electrică aeriană (L.E.A) de înaltă tensiune, de 110 KV. Alimentarea posturilor de transformare aeriene existente din comuna Asău se face prin reţeaua aeriană de medie tensiune de 20 KV, echipate cu transformatoare de puteri cuprinse între 63-100 KVA alimentate la tensiune de 20/0,4 KV. Reţeaua electrică de medie tensiune este aeriană, pe stâlpi de beton amplasaţi pe marginea drumului sau trecând prin grădini şi terenuri cu altă destinaţie. Pentru gospodăriile individuale, alimentarea cu energie electrică se face din reţeaua de joasă tensiune aeriană (montată pe stâlpi de beton şi parţial de lemn).

Reţelele de distribuţie de joasă tensiune respectă traseul de pe marginea drumurilor. Aceste instalaţii alimentează integral consumatorii casnici, social – culturali şi societăţile comerciale privatizate.

În comuna Asău se află o centrală telefonică digitală amplasată la oficiul postal Asău. Reţeaua telefonică existentă la care sunt racordaţi abonaţii telefonici existenţi este aeriană, comună cu reţeaua electrică de joasă tensiune în localitatea Asău.

Comuna Asău beneficiază de iluminat public pe tot cuprinsul comunei.

Elevilor scolilor de pe raza comunei le este asigurat transportul public în mod gratuit.