Proiecte 2018

Planul de activitate pentru 2018

1. Modernizare drumuri de interes local în comuna Asău, Județul Bacău.

Contract de finantare nr. C0720RM00011510400140/16.09.2016 încheiat cu AGENTIA PENTRU FINANTAREA INVESTITIILOR RURALE - ROMÂNIA – in curs de executie, lucrari incepute in  octombrie 2017.

2. „Lucrari de Constructie a Infrastructurii de Prevenire şi Protectie Impotriva Inundatiilor pe Paraul Bânţu” în Comuna Asău, Sat Lunca Asău, Județul Bacău.

Contract de finantare nr. C1920043X206410401898/05.07.2018 încheiat cu AGENTIA PENTRU FINANTAREA INVESTITIILOR RURALE - ROMÂNIA.

3. „Lucrări de Reabilitare Apărări  de Maluri cu Gabioane în Zonele Calamitate pe Drumul Comunal DC 146 de la Km 0+000-6+000, Sat Asău-Apa Asău” în Comuna Asău, Judeţul Bacău.

în următoarele puncte:

  1. Zona Pod Bobiceni în aval partea dreaptă tehnologică a pârâului Asău.
  2. Zona fostă Punte hidrologică în aval partea dreaptă tehnologică a pârâului Asău.
  3. Zona fostă Punte hidrologică în amonte partea dreaptă tehnologică a pârâului Asău.
  4. Zonă Strâmtura Berea partea stângă tehnologică a pârâului Asău.

Fonduri de la Bugetul Local - in curs de executie, lucrari incepute in august 2018.

4. Apărare Corp Drum Comunal DC 146, cu Zid De Sprijin, la Km 2+300” în Comuna Asău, Județul Bacău. 

Fonduri de la Bugetul Local - in curs de executie, lucrari incepute in octombrie 2018.

5. „Modernizare Dispensar Asau” in Sat Asau, Comuna Asau, Judetul Bacau. 

Fonduri de la Bugetul de Stat PNDL II, 2014-2020, contract de finanţare nr. 4378/15.12.2017 - in curs de executie, lucrari incepute in septembrie 2018.

6. „Realizare Canalizare şi Staţie de Epurare, Extindere Reţea de Apă în Comuna Asău,  Judeţul Bacău”

Fonduri de la Bugetul de Stat PNDL II, 2014-2020, contract de finanţare nr. 4377/15.12.2017 – finalizată partea de proiectare.

7. „Achizitie autobasculanta”

Fonduri de la Bugetul Local – procedura de achizitie, cerere de oferta pe SICAP.

8. „Amenajare teren de sport la şcoala Gimnazială Asău – corp nou” în comuna Asău, sat Asău, judetul Bacau. 

Fonduri de la Bugetul Local-continuare lucrari incepute octombrie 2017.

9. „Amenajare loc de joacă pentru copii” în comuna Asău, sat Apa Asău, punctul Bartea, judeţul Bacău. 

Fonduri de la Bugetul Local-continuare lucrari incepute octombrie 2017.

10. Întreținere și reparații curente poduri și punți peste pârâul Asău.

Fonduri de la Bugetul Local.